Középfokú (B2 szintű) nyelvvizsga

 

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 90 pont.

A szóbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (54 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

 Készség

Feladat

Maximális pont

Teljesítési minimum

Idő

Szótár-használat

Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés

50 pont

20 pont

15 perc

Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - magyar instrukciók

3. önálló témakifejtés a közvetített szöveg alapján

Közvetítői készség

4. magyar nyelvű, kb. 250 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre

10 pont

4 pont

10 perc felkészülési idő + 5 perc közvetítés

Hallás utáni értés

1. feleletválasztós

30 pont

12 pont

25 perc

2. idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelvű válasz

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 Készség

Feladat

Maximális pont

Teljesítési minimum

Idő

Szótár-használat

Nyelvismeret

15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése

12 pont

nincs

90 perc

Szótár nem használható

15 ütemes lyukas szöveg kitöltése előre megadott szókészletből

12 pont

Olvasáskészség

8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

24 pont

15 pont

6 ütemes felelet- választós teszt

12 pont

Íráskészség

olvasói levél írása, 200-250 szó terjedelemben

40 pont

16 pont

90 perc

Szótár használható

A középfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 190 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 114 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (114 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (114 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 Értékelési kritériumok az egyes feladatoknál

Vizsgarész

Készség

Feladat

Az értékelés szempontjai

Szóbeli

Beszédkészség

Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Önálló témakifejtés

Kommunikatív érték: 5 pont
Szókincs: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Kötetlen beszélgetés, szerepjáték és önálló témakifejtés alapján

Kiejtés: 5 pont

Közvetítői készség

Magyar nyelvű szöveg közvetítése idegen nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont
Nyelvhelyesség: 5 pont

Hallás utáni értés

7 vagy 8 item – feleletválasztós
8 vagy 7 item – idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre

itemenként 2-2 pont

Írásbeli

Nyelvismeret

15 item - feleletválasztós

12 vizsgapont

15 item – lyukas szöveg kitöltése szókészletből

12 vizsgapont

Olvasáskészség

8 item – lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

itemenként 3 pont

6 item - feleletválasztós

itemenként 2 pont

Íráskészség

olvasói levél

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 6 pont
Szerkezet: 4 pont
Nyelvhelyesség: 4 pont
Szókincs: 4 pont
Helyesírás, központozás: 2 pont
Összesen: 20 nyerspont x 2 = 40 vizsgapont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.