Középfok

 

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont. A szóbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség

Feladat

Maximális pont

Teljesítési minimum

Idő

Szótár-használat

Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3)

50 pont

20 pont

kb. 15 perc

Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) – magyar instrukciók

3. monologikus beszéd diagrammról

Hallás utáni értés (közös feladat a két profilban)

1. feleletválasztós

30 pont

12 pont

kb. 25 perc

2. idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre

 

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 128 pont. Az írásbeli középfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (77 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség

Feladat

Maximális pont

Teljesítési minimum

Idő

Szótár-használat

Nyelvismeret

15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése (közös feladat a két profilban)

20 pont

nincs

90 perc

Szótár nem használható

15 ütemes lyukas szöveg kitöltése előre megadott szókészletből (közös feladat a két profilban)

Olvasáskészség

6 ütemes felelet-választós teszt (közös feladat a két profilban)

24 pont

20 pont

6 ütemes mondat-visszahelyettesítés (2 extra mondat)

24 pont

Íráskészség

beszámoló (összefüggő szöveg) 150-200 szó

20 pont

16 pont

120 perc

Szótár használható

e-mail (hivatalos) 100-150 szó

20 pont

Közvetítői készség

magyar nyelvű szöveg (kb. 200 szó) tartalmának idegen nyelvű összefoglalása (120-150 szó)

20 pont

8 pont

 

 

A középfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 208 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 125 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (125 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (125 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

Értékelési kritériumok az egyes feladatoknál

Vizsgarész

Készség

Feladat

Az értékelés szempontjai

Szóbeli

Beszédkészség

Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

Nyelvhelyesség: 5pont

Szókincs: 5pont

Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

Beszédértés: 5 pont

monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvismeret: 5 pont

Hallás utáni értés

7vagy 8 item – feleletválasztós8vagy 7 item – idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre 

itemenként 2-2 pont

Írásbeli

Nyelvismeret

15 item feleletválasztós

20 vizsgapont

15 item lyukas szöveg kitöltése előre megadott szókészletből

Olvasáskészség

6 item feleletválasztós

itemenként 4 pont

6 item mondat visszahelyettesítés

itemenként 4 pont

Íráskészség

beszámoló

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

Stílus, regiszter: 3 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 4 pont

Szókincs: 4 pont

Helyesírás, központozás: 2 pont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

Stílus, regiszter: 3 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 4 pont

Szókincs: 4 pont

Helyesírás, központozás: 2 pont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

Közvetítői készség

magyar nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven (7 kiemelt szakszó/kifejezés)

Tartalom: 4 pont

Koherencia: 4 pont

Nyelvhelyesség: 6 pont

Szókincs: 4 pont

Helyesírás, központozás: 2 pont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.