KJF Nyelvvizsgára jelentkezés

A szóbeli vizsgák időpontja: az írásbeli / hallás utáni értés vizsgát követő két-három héten belül.

A KJF Nyelvvizsgaközpont fenntartja magának a jogot, hogy ha egy vizsgaidőszakban nem jelentkezik 10 vizsgázó egy adott nyelvből egy adott fokon és típusban egy adott vizsgahelyen, akkor az adott vizsgahelyen nem rendez vizsgát, a vizsgázókat másik vizsgahelyre irányítja.

 

A KJF Nyelvvizsgaközpont azok számára is biztosít vizsgaalkalmat, akik lelkiismereti meggyőződésből szombaton nem végezhetnek munkát.

 

A KJF Társalkodó/ Gazdálkodó nyelvvizsgaközpont szegedi akkreditált nyelvvizsgahelye 2014. december 10-től a vizsgára jelentkezést csak abban az esetben tudja Szegeden biztosítani, amennyiben egyszeri 3500.- Ft díj megfizetésre kerül a vizsgadíjon felül, a nyelvvizsgahely részére.

A 3500.- Ft díj minden típusú nyelvvizsgára és minden jelentkezési módra érvényes, azaz:

TársalKODÓ vagy GazdálKODÓ nyelvvizsga,

angol és német nyelvvizsga,

írásbeli, szóbeli vagy komplex nyelvvizsga,

személyesen, postai úton vagy online jelentkezés esetén egyaránt.

 

Szegedi nyelvvizsgahelyünk 2009 óta biztosít lehetőséget azoknak, aki a Társalkodó/ Gazdálkodó nyelvvizsgát szeretnék letenni. Tekintettel a megemelkedett költségekre változásokat kellett bevezetnünk ahhoz, hogy ugyanolyan magas színvonalon meg tudjuk szervezni a vizsgákat, minden hozzánk jelentkező számára.

A 3500.- Ft díj megfizetésének módja:

Nyelviskolában személyesen vagy

Átutalással a Nyelviskola számlaszámára: (MATRIX CBS Kft) 11735005-20551993-00000000, OTP Bank NYRt.

 

Felhívjuk azok figyelmét, akik postai úton vagy online módon jelentkeznek, ahhoz, hogy Szegeden tudjanak nyelvvizsgázni, ugyanúgy ki kell fizetni a 3500.- díjat (átutalással vagy személyesen).

FONTOS: a 3500.- Ft díjat nem lehet összevonni a nyelvvizsga díjával! A nyelvvizsgadíjat a Kodolányi János Főiskola részére, míg a 3500.- Ft díjat a MATRIX CBS Kft. szegedi vizsgahely felé fizeti a vizsgázó. Kérünk minden jelentkezőt, hogy különösen figyeljen arra, hogy a megfelelő összegek a megfelelő helyre kerüljenek befizetésre!

Abban az esetben, ha a MATRIX Nyelviskolába jelentkező vizsgázó nem fizeti meg a 3500.- Ft díjat, úgy részére nem tudjuk biztosítani a szegedi vizsgahelyet. Ez esetben a vizsgázó átadásra kerül másik akkreditált vizsgahelyre, amely azt jelenti, hogy a vizsgát másik városban kell letennie a vizsgázónak (Szegedhez legközelebbi vizsgahelyek: Kecskemét, Szolnok).

A 3500.- Ft díjat semmilyen esetben nem tudjuk visszatéríteni a vizsgázó részére, melynek szíves tudomásulvételét kérjük! A díj befieztésével megszervezzük a vizsga helyszínét, biztosítjuk a vizsgát, melyről az írásbeli vizsgát megelőző 10. napon értestést is küldönk a vizsgázó részére. Ezzel egyidőben már biztosított a vizsgázó részére a vizsga, még akkor is, ha a vizsgázó meggondolja magát, lemondja a vizsgáját, vagy tudomására jut, hogy a korábbi vizsgája eredményes lett. 

Ezen új eljárás bevezetése mellett továbbra is várunk minden kedves vizsgára jelentkezőt szegedi vizsgahelyünkön, ahol a már megszokott odafigyeléssel állunk a rendelkezésükre.

A jelentkezéseket, befizetéseket online módon (http://kjf.nyelvvizsgajelentkezes.hu/) tehetik meg.

KJF Nyelvvizsga Szeged