Felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsga

 

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 85 pont.

A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (51 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 Készség

Feladat

Maximális pont

Teljesítési minimum

Idő

Szótár-használat

Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés

35 pont

14 pont

10 perc

Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - magyar instrukciók

Közvetítői készség

3. idegen nyelvű, kb. 200 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre

10 pont

8 pont

15 perc felkészülési idő + 10 perc közvetítés

4. magyar nyelvű, kb. 200 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre

10 pont

Hallás utáni értés

1. feleletválasztós

30 pont

12 pont

25 perc

2. válaszadás idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelven

 Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 Készség

Feladat

Maximális pont

Teljesítési minimum

Idő

Szótár-használat

Nyelvismeret

15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése

12 pont

nincs

90 perc

Szótár nem használható

15 ütemes lyukas szöveg kitöltése

12 pont

Olvasáskészség

8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

24 pont

15 pont

6 ütemes felelet- választós teszt

12 pont

Íráskészség

érvelő jellegű esszé írása 450-500 szó terjedelemben

40 pont

16 pont

90 perc

Szótár használható


A felsőfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 185 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 111 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (111 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

 Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (111 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

Értékelési kritériumok az egyes feladatoknál

Vizsgarész

Készség

Feladat

Az értékelés szempontjai

Szóbeli

Beszédkészség

Kötetlen beszélgetés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Kötetlen beszélgetés és szerepjáték alapján

Kiejtés: 5 pont

Közvetítői készség

Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Koherencia: 5 pont

Magyar nyelvű szöveg közvetítése idegen nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Hallás utáni értés

7 vagy 8 item - feleletválasztós8 vagy 7 item - idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre

itemenként 2-2 pont

Írásbeli

Nyelvismeret

15 item - feleletválasztós

12 vizsgapont

15 item - cloze teszt

12 vizsgapont

Olvasáskészség

8 item - lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

itemenként 3 pont

6 item - feleletválasztós

itemenként 2 pont

Íráskészség

érvelő jellegű esszé

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 5 pont

Nyelvhelyesség: 4 pont

Szókincs: 4 pont

Helyesírás, központozás: 2 pont

Összesen: 20 nyerspont x 2 = 40 vizsgapont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.