Alapfok

 

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont. A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség

Feladat

Maximális pont

Teljesítési minimum

Idő

Szótár-használat

Beszédkészség

1. kötetlen beszélgetés szakmai témákról (2-3)

50 pont

20 pont

kb. 12 perc

Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi szituációk) – magyar instrukciók

3. monologikus beszéd diagramról

Hallás utáni értés (közös feladat a két profilban)

1. feleletválasztós

30 pont

12 pont

kb. 15-20 perc

2. idegen nyelvű válaszadás idegen nyelvű kérdésekre

 

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 85 pont. Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (51 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség

Feladat

Maximális pont

Teljesítési minimum

Idő

Szótár-használat

Olvasáskészség

10 ütemes miniszöveg-mondat-párosítás

(közös feladat a két profilban)

20 pont

16 pont

40 perc

Szótár nem használható

10 ütemes igaz hamis feladat

20 pont

Íráskészség

emlékeztető írása

15 pont

12 pont

60 perc

Szótár használható

e-mail kiegészítés

15 pont

Közvetítői készség

idegen nyelvű szöveg (kb. 200 szó) tartalmának magyar nyelvű összefoglalása

15 pont

6 pont

 

 

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 165 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 99 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (99 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (99 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

Értékelési kritériumok az egyes feladatoknál

Vizsgarész

Készség

Feladat

Az értékelés szempontjai

Szóbeli

Beszédkészség

Kötetlen beszélgetés szakmai témákról

Szakmai kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Szerepjáték

Szakmai kommunikatív érték: 5pont

Nyelvhelyesség: 5pont

Szókincs: 5pont

Szakmai beszélgetés, szerepjáték és monologikus beszéd alapján

Kiejtés: 5 pont

Beszédértés: 5 pont

monologikus beszéd diagrammról

Kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvismeret: 5 pont

Hallás utáni értés

7vagy 8 item – feleletválasztós8vagy 7 item – idegennyelvű válaszadás idegennyelvű kérdésekre 

itemenként 2-2 pont

Írásbeli

Olvasáskészség

10 item miniszöveg-mondat-párosítás

itemenként 2 pont

10 item igaz-hamis

itemenként 2 pont

Íráskészség

emlékeztető

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Nyelvhelyesség, helyesírás, központozás: 4 pont

Szókincs: 4 pont

Stílus, regiszter: 2 pont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

e-mail kiegészítés

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Nyelvhelyesség: 4 pont

Szókincs: 4 pont

Helyesírás, központozás: 2 pont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.

Közvetítői készség

idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyar nyelven

Tartalom: 5 pont

Koherencia: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Ha a vizsgázó írásbeli feladatának témája eltér az irányítási szempontoktól, vagy kézírása teljesen olvashatatlan, akkor az egész feladat 0 pontot ér.