Társalkodó nyelvvizsgára jelentkezés

Társalkodó nyelvvizsgára jelentkezés

 

A vizsga bármelyik szintjére minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

A KJF Nyelvvizsgaközpont társalKODÓ vizsgájára a jelentkezés a Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetését igazoló csekk feladóvevénye eredeti példányának, illetve a banki átutalási megbízás fénymásolatának a jelentkezési határidőre történő benyújtásával történik.

Feliratkozás RSS - Társalkodó nyelvvizsgára jelentkezés csatornájára